Regnig sommar gav uppsving för fisket

Den ovanligt blöta sommaren och inplantering av fisk har lett till att fisket i Mörrumsån har fördubblats i år.

Det har även sålts närmare 1000 stycken fler fiskekort i området kring Mörrumsån i år jämfört med förra året.

I våras planterades det in över 10 000 havsöringar i vattendraget. Det är en plantering som man ska fortsätta med även nästa år.