Har inte lyft viktigt fråga inför stämma

Trots att försvarsfrågan i högsta grad är aktuell i Blekinge tas den inte upp i någon motion från länet på moderatstämman som startar i veckan.

Enligt distriktsordföranden Gustav Nilsson kom debatten igång först efter att motionstiden gått ut, skriver Sydöstran.

En av länets tyngre moderater, riksdagsledamoten Annicka Engblom, har dessutom beslutat att inte åka på stämman och det på grund av personliga skäl.