EU sänker kvoter för Östersjötorsken

EU enades på tisdagen om nya kvoter för torskfisket i Östersjön för nästa år. Fisket ska minska med 28 procent väster om Bornholm och med 5 procent i de östra delarna.

Antalet fiskedagar ska också bli färre.

Från början hade EU-kommissionen föreslagit större minskningar. 

De nya kvoterna innebär att torsken kommer att återhämta sig, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.