Mobbing på internet allt vanligare

Nätmobbing har blivit allt vanligare.
Det som tidigare inträffade i skolkorridoren och på skolgården sker nu genom den nya tiden genom angrepp på bland annat internet.

- Det finns nu helt andra plattformar genom den nya tekniken som gör att mobbning förekommer på fler sätt och i andra sammanhang, säger Micke Gunnarsson, som själv varit mobbad och som föreläser om mobbning.
Den nya tekniken har blivit mer direkt när det mobbning, menar Micke Gunnarsson.
Något som inte minst har märkts i efterdyningarna till dödskjutningen i Rödeby för tre veckor sedan, där mängder av hot och trakasserier har framförts på olika internetsajter.
- Det har blivit mer påtagligt och det finns ju nära oss ständigt genom den här nya tekniken, säger Micke Gunnarsson.