Torskfisket sätter igång igen på måndag

Fiskeriverket öppnar torskfisket i östra Östersjön igen från och med den 29 oktober. Närmare 1 200 ton torsk av årets kvot blir tillgänglig, skriver Fiskeriverket i ett pressmeddelande.

Att det varit stopp för fisket beror på att Fiskeriverket och EU-kommissionen fört diskussioner om svartfiskets omfattning. 

Nu har kommissionen godkänt Fiskeriverkets åtgärdspaket mot svartfisket och därför upphävs fiskestoppet.