Vårdcentral måste förbättra arbetsmiljön

Tullgårdens vårdcentral i Karlskrona måste förbättra sin arbetsmiljö. Det är Arbetsmiljöverket som gett landstinget i Blekinge drygt en månad på sig att beskriva vilka åtgärder man tänker genomföra.

Enligt inspektör Arne Harrysson måste innomhusmiljön bli bättre eftersom den utlovade ombyggnationen åter blivit försenad.

Turerna kring Tullgårdens vårdcentral har pågått i mer än 20 år och problemen har bland annat bestått av ständiga stopp i avloppen, möss och dålig ventilation.