Eringsbodavattnet ofarligt - kan drickas

Från lunchtid på fredagen är det fritt fram för boende i Eringsboda att dricka kranvattnet igen.

På torsdagen beslutade Ronneby kommun att vattnet inte fick användas till dryck, matlagning och livsmedelshantering sedan det blivit fel på ett filter i vattenverket på orten. 

Felet innebar att järn som finns i vattnet följde med hela vägen till abonnenterna. Boende på orten fick hämta sitt vatten i en vattentank.

Prover visar nu att järnet i vattnet är helt ofarligt och det går att använda även om det fortfarande kan vara svagt missfärgat.