Två stämningar men ingen fick rätt

En långdragen tvist mellan Saltö varv i Karlskrona och det lokala båtföretaget KFY har nu avgjorts i tingsrätten.

Företagen har stämt varandra på stora summor pengar. Bakgrunden är ett avtal kring byggandet av exklusiva träbåtar.

Saltö varv tycker att KFY har brutit kontraktet och de i sin tur anser att varvet inte uppfyllt sin del av avtalet.

I domslutet har tingsrätten kommit fram till att ingen av parterna har rätt i sina beskyllningar.