Åklagare vet inte hur stora anslagen blir

Åklagarkammaren i Blekinge tvingas säga upp en av sina jurister. Anledningen är att man ännu inte vet hur mycket pengar man kommer att ha för 2008.

Först en vecka in på det nya året kommer åklagarkammaren att få veta hur stora anslagen blir, och chefsåklagare Tommy Clevenhult säger att han då hoppas kunna återanställa juristen igen.

Signalerna man fått från åklagarmyndigheten är att anslagen till kontoret i Blekinge kan komma att minskas med en halv miljon kronor.