Alla lägenheter ska räknas

Efter mer än femton års diskussioner kommer nu ett nationellt lägenhetsregister börja byggas upp i Sverige efter åskiftet.

Lantmäteriverket ska samla in uppgifter kring det man tror är fyra miljoner lägenheter men exakt hur många det finns vet ingen.

Under två och ett halvt år ska faktainsamlingen pågå och Per Gullberg som är ansvarig på lantmäteriverket hoppas på nödvändig hjälp från alla fastighetsägare.

Det är fastighetsägarna som får ansvaret att skicka in rätt uppgifter till registret. Hyregästerna märker om ett par år av registret i form av ny adress där gatunamn kompletteras med ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som ska finnas på dörren eller i trappan.