Gulsot bekämpas med ny medicin

Nya läkemedel ska göra behandlingen av gulsot effektivare. I dag lider omkring 20 000 svenskar av en svårbehandlad form av gulsot, kronisk hepatit c.

Nya läkemedel ger förhoppningar om effektivare behandling av gulsot. Omkring 20 000 svenskar är alltså drabbade av hepatit c.

Bara omkring hälften av dem som behandlas i dag blir botade och behandlingstiderna är långa och förenade med svåra biverkningar.

Kortare behandlingstider inom några år
Nya substanser som kan sättas in i behandlingen väntas inom den kommande femårsperioden.

Professorn och överläkaren på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Ola Weiland, säger att det kan vara värt att vänta med behandlingen tills de nya läkemedlen kommer förutsatt att de skador den drabbade lider av är lindriga. 

15 procent fler blir botade
Enligt de nya studier som genomförts blir 65 procent botade, det vill säga 15 procent fler än i dag. Kortade behandlingstider innebär framför allt att lidandet på grund av biverkningarna minskar. 

För den patientgrupp som har den mest svårbehandlade formen av hepatit c handlar det om behandlingstider på upp till 48 veckor.

– Det är mycket tufft, säger Kent Erixon som nyligen avslutat en behandling på 24 veckor.