Många gästnätter på camping trots regnet

Under sommaren 2007 uppgick antalet gästnätter på Blekinges campingplatser till 431 000, en minskning sen 2006 som var ett rekord år.

I hela landet så uppgick antalet gästnätter på campingplatser till 17 miljoner under 2007. Vilket trots allt är det tredje bästa året i svensk campings historia, trots en regnig sommar.