Kris på miljökontoret i Karlskrona

Miljökontoret i Karlskrona är kraftigt underbemannat och skulle behöva åtta nya tjänster.

– Nu tvingas vi koncentrera oss på det mest akuta, säger kommunens miljöchef Kenneth Gyllensting till lokaltidningarna.

Det som prioriteras är det som rör människors liv och hälsa. Men inspektioner inom lantbruk och miljö får väljas bort.

Idag har kontoret 10,45 tjänster, men skulle enligt beräkningarna behöva drygt 18. Enligt Kenneth Gyllensting så har man begärt pengar till fyra nya tjänster, men fått avslag.