Pollenproblem även på vintern

Det är hasseln som börjar blomma tidigt och som kan ställa till problem för allergikerna. Den är nära släkt med björk och därför kan också dom som normalt brukar känna av björkpollen känna av hasseln.

Åslögg Dahl på botaniska analysgruppen i Göteborg berättar att när man började mäta pollennivåer på 70-talet så var det normalt att hasseln började blomma i februari mars. Men det blir vanligare att den blommar allt tidigare.

Det varmare klimatet innebär också att floran i Sverige förändras på andra sätt än att växter blommar tidigare.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se