Enhetschef avgår i protest

En enhetschef på Gustavsborg i Karlshamn säger upp sig efter kommunala nedskärningar i äldreomsorgen.

En av enhetscheferna på äldreboendet Gustavsborg i Karlshamn säger upp sig till följd av kommunens nedskärningar i äldreomsorgen.

I ett brev till arbetsgivaren skriver enhetschefen att hon inte kan säkerställa en god och säker vård sedan omsorgsnämnden tagit beslutet att minska personalen med en tredjedel på de avdelningar hon har ansvar för.

Enhetschefen säger i brevet att hela den utredning som Karlshamns kommun gjort av hur mycket personal som behövs inom omsorgen är felaktigt utförd och att hon omöjligt kan fortsätta som enhetschef.