Träden knäcks efter Gudrun

Tre år efter stormen Gudrun kommer det fortfarande rapporter om skador på den redan stormprövade skogen i sydöstra Sverige.

Trots att det har gått flera år sedan den stora stormen fortsätter prövningen för skogen.

Thomas Thörnqvist, virkesprofessor vid Växjö universitet, säger till Svenska Dagbladet att många av de träd som står kvar efter stormen har sprickor som gör att de lätt knäcks vid hård blåst.

En undersökning på ett skogsbruk utanför Ljungby visar att runt 70 procent av beståndet har sprickor.