Äldrevården ska granskas igen

Kvaliteten inom äldrevården i Karlskrona ska mätas och samtliga brukare av kommunens äldreomsorg ska få säga sitt.

Enkätundersökningen Kvalitetsbarometern genomförs för fjärde gången tillsammans med Kalmar, Växjö, Kristianstad och Halmstad.

– Undersökningen är tänkt ska sporra till utveckling och förbättra vården, säger Mårten Wirén, en av de ansvariga för genomförandet av undersökningen.

Tanken är att jämföra äldrevården inom kommuner som är ungefär lika stora och totalt tillfrågas närmare 11 000 personer.

Resultatet av jämförelsen kommer presenteras i april.

Även de övriga Blekingekommunerna planerar att göra en liknande jämförelse med varandra till hösten.