Stora mängder plast i havet

Ny forskning visar att havet är fullt av små plastpartiklar, mycket mindre och betydligt fler än man uppmätt tidigare.

Värst är situationen i småbåtshamnarna visar forskningen.

Plast som tillverkats sen fyrtiotalet bryts inte ner, utan sönderdelas, bit för bit. Plasten sjunker heller inte till botten utan gungar där i vågorna, år efter år.

Oroar marinbiolog
Nu har marinbiologen Fredrik Norén i Lysekil tittat närmre på de allra minsta plastbitarna i mikroskop.

I en pilotstudie har han undersökt 16 vattenprover i havet utanför norra Bohuslän. Och han har använt mer finmaskiga håvar än vad som har gjorts tidigare. Mest plast fann han i fritidsbåtshamnarna.

– Jag är orolig för det här efter som det kan vara ett hot mot de djur som äter plankton, säger Fredrik Norén.

Skadar faunan
Större plastbitar vet man skadar matsmältningen hos djur, men miljöeffekterna av många mikroskopiska plastpartiklar är ännu okända.

Forskarna misstänker dock att de kan fungera som transportörer av miljögifter uppåt i näringskedjan.

Man är oroad för plastbitarnas förmåga att transportera föroreningar som PCB och dioxiner.

– För att säkert veta miljöriskerna, måste det till fler undersökningar med bättre utrustning, säger Fredrik Norén.

Per Hylén
per.hylen@sr.se