Rekordår för Polenkabeln

Förra året var ett rekordår för Polenkabeln som länkar samman det nordiska och det Polska kraftnätent

Under 2007 gick över 2200 gigawattimmar i sydlig riktning och det är mer än något annat år kabeln har varit i drift.

Enligt Gunnar Lundberg på kraftbolaget Vattenfall är förklaringen de låga elpriserna i Sverige i början på förra året.

2200 gigawattimmar motsvarar årsförbrukningen av el för över en halv miljon villor.