Byggföretag brast i säkerheten

Ett byggföretag utanför Karlskrona riskerar att åtalas för arbetsmiljöbrott, eftersom en anställd hos företaget inte haft fallskydd när han jobbat på höga höjder.

Det är Arbetsmiljöverket som anmält företaget efter att deras utredning visat att en olycka för några månader sedan, då en arbetaren föll fem meter från ett tak, hade kunnat undvikas om den anställde haft säkerhetslina.

Den anställde skadade i samband med olyckan ryggen.

I byggföretagets arbetsmiljöplan står det att fallskyddsutrustning ska användas vid takarbete, men det har man alltså inte följt.