Miljonvinst för Karlshams hamn

Karlshamns hamn behåller positionen som en av landets största hamnar efter förra årets miljonvinster.

Under 2007 gjorde Karlshamns hamn sitt näst bästa resultat någonsin och man är därmed den fjärde största hamnen i landet.

Förra året omsattes drygt 7,7 miljoner ton gods.

Vinsten under förra året uppgick till 15,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 22,8 miljoner under 2006.

– Det försämrade resultatet beror på att vi haft stora underhållsarbeten i hamnen under förra året, vi har gjort stora investeringar och så har det skett en prisnedgång på skogsprodukter som haft en negativ effekt på vårt resultat, säger hamnens vd Björn Nilsson.