Journalister utpekas som hot mot turism

Journalister och militärer utgör ett hot mot turistnäringen i Karlskrona. Det skriver två turistchefer i en ansökan om 900 000 kronor till utveckling av tursimen i Karlskrona.

Verksamhetschefen Michael Fransson och utvecklingschefen Bengt Lingman i Karlskrona har skrivit under ansökan.

Men Bengt Lingman tar avstånd från formuleringen och säger att den var olämplig.

Michael Fransson säger till Sydöstran att artiklar kan bli konstigt vinklade och att man inte alltid blir rätt citerad.

På frågan om på vilket sätt militären utgör ett hot svarar Michael Fransson att det skulle innebära ett hot om militären flyttade från staden.