Mer pengar till kollektivtrafiken

Blekingetrafiken får mer pengar av sin största ägare Landstinget. Ökningen blir 6,23 miljoner mer än tidigare beslut.

Landstinget vill att de nya miljonerna bland annat ska användas till att Blekingetrafiken ska bli mer effektiv och miljövänlig.

– Verksamheten fungerar bra, men vi är övertygade om att det går att göra mer. Under vissa tider på dygnet är vissa turer hårt belastade och här kanske man bör sätta in extra resurser, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s).