Arkeologer röntgar marken

Röntgenteknik kommer att komplettera arkeologernas utgrävningar i framtiden. Det tror länsantikvarie Leifh Stenholm. I början av januari testades tekniken för första gången i Blekinge.

De första analyserna har kommit men Leifh Stenholm är lite besviken över resultatet.

– Metoden är under utveckling och det här är inget som är 100-procentigt. Bilderna vi fick var svårtolkade. Jag hade nog hoppats att de hade varit tydligare, säger han.

Arkeologerna testade tekniken i Avaskär en bit utanför Kristianopel i början av året. Den lustiga maskinen väckte en del nyfikenhet hos förbipasserande.

Den tar bilder på olika djup i marken. På bilderna syns skiftningar i olika grå nyanser som ger en bild av olika former.

Dessa kan experterna tolka som  rester av byggnader eller en gammal brunn.

Med hjälp av datorn kan man gräva sig djupare och djupare ner i marken och se hur formerna förstärks eller förändras utan att ens välta en sten i verkligheten.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se