Polisutbildningen i Växjö får färre platser

Polisutbildningen i landet kommer att bantas kraftigt. I Växjö, dit många blekingar söker sig för sin utbildning, ska antalet platser per termin minska från 216 till 48.

Orsaken till att platserna till polisutbildningarna minskar är att det mål som Rikspolisstyrelsen satt upp att det ska finnas 20 000 poliser år 2010 snart är uppfyllt.

I Växjö kommer förändringen med 48 platser att träda i kraft under nästa år.