Protester mot bantad polisutbildning

Ledningen för polisutbildningen i Växjö protesterar mot att antalet utbildningsplatser per år ska bantas från drygt 400 till knappt 100 nästa år.

Polisutbildningen i Växjö är viktig för rekryteringen av nya poliser till Blekinge och övriga södra Sverige.

Utbildningens prefekt Betty Rhodin säger att polisutbildningen kommer att bli en så liten del av Växjö universitet att det blir svårt att behålla hög kompetens på personalen.

Antalet studerande vid polisutbildningarna i landet har tillfälligt varit extra stort för att uppnå den borgerliga regeringsalliansens mål på 20 000 poliser i landet år 2010.

Eftersom det målet nu ser ut att nås ska antalet utbildningsplatser minskas till en mer normal nivå på de tre utbildningsorterna i landet. Betty Rhodin håller med om att med den bakgrunden är det rimligt med en minskning också i Växjö.

– Men det är fel att vi drar ner mest av alla. Vi vet att vi dessutom är den mest eftersökta utbildningen och därför känns det orättvist att vi ska minska mest.

Roger Bergvik