Vill åka gratis buss dagtid och helg

Pensionärerna i Blekinge vill att de tillsammans med funktionshindrade ska kunna åka gratis buss under tider då det är få som åker.

I ett bredv uppmanar PRO Blekingetrafiken att utreda förutsättningarna för att pensionärer och funktionshindrade att åka gratis buss.

Förslaget gäller under den tiden på dagen som det är få som använder sig av kollektivtrafiken.

Enligt PRO i Blekinge är det flera kollektivtrafikföretag i landet som diskuterar den här frågan.

Ett exempel, enligt PRO, är Göteborgs kommun där det vid årsskiftet infördes gratis resor dagtid och helger.