Sviktande förtroende efter Rödebyskott

Det är många Blekingebor som inte har så bra förtroende för för socialtjänsten. Det visar en undersökning av fackförbundet. SKTF.

Enligt den rikstäckande undersökningen har bara var sjätte person förtroende för socialtjänsten.

Kritik påverkar uppfattningen
En anledning till det det låga förtroendet anses vara att allmänhetens bild av socialen präglas av brister som lyfts fram i medias granskning.

Det gäller framför allt de som inte själva varit i kontakt med socialtjänsten.

Ett exempel som kan ha påverkat förtroendet är mediebevakningen i samband med dödsskjutningen i Rödeby norr om Karlskrona, enligt undersökningen.

Har fått kvitto
Socialtjänsten i Karlskrona upplever dock att allmänheten har större förtroende för dem än vad som kommit fram i undersökningen.

Enligt Jesper Björnsson, första socialsekreterare på fältgruppen, har fler förtroende för dem än sex av tio som undersökningen visar.

– Många vänder sig till oss och det får man se som ett kvitto på att vi har förtroende, säger han.

Kan bli bättre
Jesper Björnsson tycker att socialtjänsten kunde bli mycket bättre på att lyfta fram insatser som fungerat bra och förmedla till allmänheten hur verksamheten ser ut för att öka förtroendet.

Han tror att allmänheten skulle kunna få en lite mer nyanserad bild av socialtjänsten då.

– Idag är det ofta svarta rubriker när socialtjänsten nämns i media, säger Jesper Björnsson.

Svårt att göra ett bra jobb
SKTF lyfter i sin presentation av undersökningen också fram att socialtjänstens resurser är för dåliga för att socialsekreterarna faktiskt ska kunna göra ett bra jobb.

Fackförbundet är kritiskt till att socialsekreterarna arbetar under pressade förhållanden, i en otrygg arbetsmiljö och med stora ökningar av ärenden.

Jesper Björnsson delar bilden av att arbetsbelastningen ökar. Han tycker dock inte att situationen i Karlskrona är så allvarlig så att det går ut över socialtjänstens arbete som det är idag.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se