Vanligt med arbetstidsfusk på fartyg

Det är vanligt med olagligt långa arbetstider på fartyg som går i Östersjötrafik. Det visar en studie som gjorts på Sjöfartshögskolan i Kalmar, och som Svenska Dagbladet har tagit del av.

I studien ingick sju svenska och fyra utländska fartyg som har bara två befäl ombord.

Befälen kan jobba mer än 90 timmar per vecka, och de olagligt långa arbetstiderna döljs med oriktiga uppgifter i fartygens arbetstidsjournaler.

Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör Johan Franson säger till tidningen att problemet är att redarna kör fartygen med för liten besättning.

De långa arbetstiderna leder till sömnbrist, och tidigare studier har visat att det finns ett klart samband mellan trötta befäl och fartygsolyckor.