Fler anmäler misstag på sjukhuset

Jämfört med tidigare år tredubblades i fjol antalet anmälningar enligt Lex Maria på Blekingesjukhuset.

Enligt chefsläkare Urban Sjöblom brukar antalet anmälningar ligga på runt åtta stycken per år, men under 2007 lämnades 25 anmälningar in.

Urban Sjöblom gläds åt ökningen eftersom han tolkar det som att uppmaningen om att anmäla fått fäste hos personalen.

Lex Maria innebär i det här fallet att sjukhusets personal är skyldiga att anmäla misstag inom vården till Socialstyrelsen. I sin nuvarande form har lagen gällt sedan 1997.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se