Många använder bilbälte i Blekinge

Bilisterna i Blekinge får ett positivt omdöme av polisen när det gäller bilbältesanvändning.

Under förra veckan var det en nationell kampanj där man satt in extra resurser för att kontrollera bältesanvändning.

I Blekinge tog polisen 182 personer som inte använde bilbälte under veckan.

Resultatet är en minskning från tidigare år och bättre än vad Blekingepolisen hade väntat sig.

– Det är tredje året i rad som vi ser att antalet bilister som inte använder bälte har minskat, säger trafikpolischefen Ulf Fridvall.

En anledning den positiva utvecklingen tror polisen är de kraftigt höjda bötesbeloppen som infördes för två år sedan.

Vägverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har också haft del i kampanjen och uppmanat bilister att tänka på bilbältet.

Enligt Vägverket är bältesanvändningen generellt sett hög i Sverige. Men fortfarande visar studier att två av tre bilister som omkommer i singelolyckor inte har använt bälte.

Bland de sammanlagt 300 bilister som omkommer i trafikolyckor varje år har 40 procent inte haft bälte.