Karlskronahem vill spara el

Bostadsbolaget Karlskronahem ska minska sin energianvändning med en femtedel fram till 2016.

Det är allmännyttans organisation SABO:s utmaning om att minska energianvändningen, som nu företaget nu antar.

Varje år ska energianvändningen rapporteras in för att man ska kunna följa upp arbetet.

Totalt står bostadssektorn för 40 procent av energianvändningen i Sverige, skriver Karlskronahems VD Roger Lindberg i ett pressmeddelande.

Totalt ansluter sig drygt 80 kommunala bostadsbolag till SABO:s energiutmaning.

Sammanlagt äger dessa företag närmare en halv miljon lägenheter.