Förtegen kring avstängning av chef

Ordföranden i socialnämnden i Olofström Miroslav Mirulovic (s) är mycket förtegen kring den chef som blivit avstängd efter en Lex Sarah-anmälan.

På torsdagen stängdes en chef inom äldre- och handikappförvaltningen av efter att en anmälan kommit in.

Vill inte föregripa utredningen
Eftersom det pågår en utredning vill inte Miroslav Milurovic kommentera vad som ligger bakom avstängningen.

– Det är lite svårt för mig att föregripa utredningen innan jag har sett vad den visar på, säger han.

Lars Olof Strågefors, socialkonsulent på länsstyrelsen, berättar att det är vanligast att en Lex Sarah-anmälan leder till ändrade rutiner, utbildning och handledning. I allvarliga fall blir personen avskedad.

Ordföranden känner olus
Den anmälda chefen på Olofströms äldre- och handikappsomsorg sitter nu hemma med full lön och väntar på att utredningen ska bli klar enligt Miroslav Milurovic.

Milurovic anser dock att det är bra att det kommer fram om det har skett några felaktigheter.

– Så får det inte gå till och jag känner olust om det har skett. Vi har en policy om sådant här, säger han.

Therese Forsberg
therse.forsberg@sr.se