Försvarsanställd anmäld för trakasserier

En 47-årig man, anställd vid ubåtsflottiljen i Karlskrona, har anmälts till försvarsmaktens personalansvarsnämnd för sexuella trakasserier.

Anmälan gjordes efter att mannen fällt kränkande kommentarer om en kvinnlig instruktör i oktober förra året.

Till följd av det inträffade ska ubåtsflottiljens förband nu få utbildning i försvarets värdegrund när det gäller diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.