Långa vårdtider för unga i Karlshamn

Ungdomar som vårdas på institutioner i Karlshamn, vårdades allt längre under förra året.

Antalet vårdtimmar mer än fördubblades förra året, jämfört med 2006.

Från 1 300 till nästan 3 000 vårdtimmar.

Individ- och familjeomsorgschefen, Elna Tomasson, säger till Blekinge läns tidning, att en anledning till ökningen är att man under året behandlat några tonåringar med svåra problem.

Det har enligt henne krävt mer resurser.

Trots ökningen så är antalet vårdtimmar inte uppe i de höga nivåer på över 4 000 som Karlshamn hade för fyra år sedan.