Just nu

Polisen friskriver sig från Rödebyansvar

Polisen begick inga fel i sin behandling av anmälningarna mot 17-åringen i Rödeby innan dödsskjutningen i oktober förra året. Det hävdar riksenheten för polismål som utrett saken.

Slutsatsen att polisen inte gjort något fel innebär att ingen förundersökning mot polisen kommer att inledas. 

Det var Blekingepolisen som anmälde sig själva för att bli granskade efter händelserna i Rödeby.  

Polisen följde reglerna
Det eftersom kritik framförts i media och av privatpersoner om att polis och sociala myndigheter inte gjort tillräckligt för den trakasserade familjen i Rödeby. 

I sin rapport skriver riksenheten för polismål att samtliga anmälningar behandlats enligt de regler som finns. 

Även socialförvaltningen har tidigare i sin internrapport kommit fram till att dom inte gjort några formella fel när det gäller sitt agerande mot 17-åringen.

Lär sig av händelsen
Tomas Pärlklo på Blekingepolisen säger att man givetvis är lättad över att utredningen säger att det inte gjorts några fel.

Han säger också att man drar lärdom av det som hänt. 

– En liten bit som vi i framtiden kommer ta med oss är ju att jobba närmare dom som är brottsoffer.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se