Kvinnor söker hjärthjälp för sent

Kvinnor måste söka läkarhjälp i ett tidigare skede än vad man nu gör när man känner symptom som tyder på hjärt- eller kärlsjukdomar.

Det menar chefsläkare Per Werner, på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Till helgen startar därför en kampanj för att uppmärksamma hjärt- och kärlsjukdomar bland kvinnor.

Väntade för länge
Enligt läkarna har 80 procent av kvinnorna samma symptom som männen när det gäller de här sjukdomarna.

Birgit Smith från Karlskrona är en av de kvinnor i länet som fått hjärtinfarkt.

– Jag kände inte symptomen förrän problemen blev akuta och då fick jag åka direkt till sjukhuset, säger hon.

Vårdade sin man
Efter att under flera år vårdat sin man för hans hjärtproblem så drabbades alltså Birgit Smith själv av en hjärtinfarkt i november 2004.

Hon kom under snabb läkarvård och bypassopererades.

Enligt läkarna är symptomen de samma för kvinnor och män när det gäller den här typen av sjukdomar.

Bortförklarar symptomen
Läkarön visar dock att kvinnor får hjärtinfarkt senare i livet än män.

Per Werner, chef för thoraxcenter på Blekingesjukhuset, anser att det är viktigt att kvinnor som känner av symptom söker vård i ett tidigt skede.

– Där ligger det en skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor har närmare till bortförklaringar att tryck mot bröstet beror på stress och liknande. Män söker hjälp betydligt tidigare, säger han.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se