Fiskestopp för forskningen

Det kommer införas permanent fiskeförbud i sex havsområden kring Sveriges kuster eftersom Fiskeriverket vill undersöka hur effektivt ett fiskestopp egentligen är för fiskars bestånd.

Ett av områdena blir södra Östersjön, söder om Blekinge, där det från och med 2010 blir förbjudet att fiska torsk.

Hur stort del av Södra Östersjön som kommer avgränsas, är ännu inte klart.

Det kommer istället bestämmas under början av nästa år, i samråd med berörda parter.