Posten får kritik av Karlskrona kommun

Karlskrona kommun riktar kritik mot Posten AB för att man fortfarande gör det möjligt för nazister att samla in pengar via postboxar.
Kommunjuristen Lennarth Eriksson skriver i ett andra brev till Posten att man anser att det, med hjälp av kommunens utredningsmaterial, finns chans för företaget att stänga nazisternas postboxar. Kommunjuristen skriver i brevet att nazisterna använder postboxarna till att samla in pengar till sin verksamhet, vilket han anser även omfattar den brottsliga verksamheten. Tidigare har banken Nordea beslutat att avsluta postgirokonton som var skrivna på den odemokratiska och rasistiska organisationen Nationalsocialistisk front.