Saknas visioner i Karlshamn

Nu kommer mer kritik mot hur det politiska arbetet i Karlshamn bedrivs. Det är en av ledamöterna i gymnasienämnden i Karlshamn som tycker att det saknas långsiktigt tänkande i nämnden.
Annika Ivarsson är centerpartistisk ledamot i gymnasienämnden i Karlshamn, och hon tycker att nämnden pratar för mycket ekonomi och för lite framtid -Vi saknar visioner, säger hon. Enligt henne har fritidspolitikerna inte satt upp vad de vill med det politiska engagemang. Hon anser att man borde ställa sin plats till förfogande om man inte har några visioner. När Annika Ivarsson engagerade sig politiskt för knappt ett år sen så var det för att kunna påverka och förändra. I stället anser hon att det är det ekonomiska tänkandet som styr nämndens arbete. Politikerna är nöjda om de klarar budgetramarna. Liknande kritik har kommunens revisorer riktat mot social- och omsorgsnämnderna i Karlshamn. Nämnderna måste ta ett större ansvar för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av verksamheten menar revisorerna