Läkare får kritik för vård av psykiskt sjuk

En psykiater i Blekinge prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter en ung mans självmord förra året.
Bland annat ska läkaren ha givit mannen en bok som berättade om självmord bland patienter med samma diagnos. Trots det gjordes inga uppföljande samtal med mannen. Det skriver Blekinge Läns Tidning. Ansvarsnämnden anser att allvarliga fel begåtts och att felen varken är ringa eller ursäktliga.