Korta sjukskrivningar för cancerpatienter

Bröstcancerpatienter i Blekinge har bland de kortaste sjukskrivningstiderna i landet. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
Enligt undersökningen har bröstcanceratienter som behandlats i Blekinge i genomsnitt 220 sjukdagar, medans patienterna i Jämtlands län ligger på nära 500 dagar. I undersökningen skriver Socialstyrelsen att Blekinges siffror jämfört med riksgenomsnittet inte är statistiskt säkerställt, men att skillnaden på Blekinge och norrlandslänen är så stor att det inte fins några tvivel om att det är en mycket kraftig variation i sjukskrivningstiden. Varför Norrlandslänen ligger så pass högt har tidigare diskuterats och en av anledningarna sägs vara bristen på arbete och att man därför lättare blir långtidssjukskriven. Tomas Troeng, chef på Blekingesjukhusets kirurgklinik, tror att en aktiv diskution mellan läkare och patient kan vara en bidragande anledning till de korta sjukskrivningstiderna i Blekinge.