Fiasko för näringslivsprojekt

Näringslivsprojektet Netport i Karlshamn har inte gett några synbara effekter på arbetsmarknaden i kommunen. Det anser Christer Kihlström, chef för arbetsförmedlingen i västra Blekinge.
När Netport startade för tre år sedan var målsättningen att skapa 50 nya arbetstillfällen och tio nya företag i kommunen innan år 2002 var slut. För att nå målet satsades sammanlagt 13,5 miljoner kronor i projektet från olika håll. Karlshamns kommun bidrog med 5,4 miljoner kronor, lika stor del kom från EU:s strukturfonder och länsstyrelsen i Blekinge gick in med 1,2 miljoner kronor. När nu projektet går in i nästa fas, med nya bidragspengar och nya målsättningar, visar det sig att delmålet som sattes för tre år sedan inte uppnåtts. Enligt Christer Kihlström är en av orsakerna till att Netport inte genererat de arbetstillfällen och de företagsetableringar som utlovats nedgången i konjunkturen.