Omsorgschefen i Karlshamn beredd avgå

Omsorgsförvaltningens chef Susanne Öström i Karlshamn överväger om hon ska sluta som chef. Men det beror i så fall inte på den rapport från kommunens revisorer där hon utmålas som en dålig ledare, säger hon.
Susanne Öström medger att det är ett utsatt jobb att leda en förvaltning där det ständigt måste sparas pengar. Hon börjar nu fundera på om det är värt priset. I den revisionsrapport som kom förra veckan får Susanne Öström allvarlig kritik för sitt ledarskap och hon beskylls för kränkande behandling av vissa anställda. Susanne Öström känner inte igen kritiken. Hon är mycket kritisk till revisorernas rapport och menar att den till stora delar bygger på personer som inte längre arbetar inom omsorgsförvaltningen. Rapporten kritiserar också politikerna i de ansvariga nämnderna; social- och omsorgsnämnden och kräver att dom ska ta ett större ansvar för den långsiktiga verksamheten. Och här håller Susanne Öström med. Susanne Öströms förordnande löper till den siste juni i år.