Försvarar näringslivsprojekt

Den politiska ledningen i Karlshamn försvarar satsningen på näringslivsprojektet Netport. Trots att projektet efter tre år inte uppnått det uppsatta målet för nya företagsetableringar i kommunen, anser inte det socialdemokratiska kommunalrådet Torsten Magnusson att projektet är misslyckat.
Karlshamns kommun har under de tre år Netport existerat satsat 5,4 miljoner kronor i projektet och enligt kommunledningen har det varit en god investering. När nu projektet går in i nästa fas med nya målsättningar och nya bidragspengar - kommunen satsar ytterligare 1,7 miljoner kronor i projektet de kommande två åren - visar det sig att målet som sattes för tre år sedan att skapa tio nya företag i kommunen inte uppnåtts. Enligt arbetsförmedlingen har Netport inte heller gett några synbara effekter på arbetsmarknaden så här långt - men från den politiska ledningen är man tillfreds med utvecklingen och enligt Torsten Magnusson har samarbetet med liknande näringslivsprojekt i länet varit gynnsamt för kommunens del.