Kritik mot Netport

Flera av oppositionspartierna i Karlshamn riktar kritik mot kommunens näringslivsprojekt Netport.
Projektet har tre år efter starten inte uppfyllt det uppsatta målet för företagsetableringar i kommunen och nu växer missnöjet från flera partier. I nuläget är det enbart moderaterna och i viss mån vänsterpartiet bland oppositionspartierna som är positivt inställda till näringslivssatsningen. Övriga oppositionspartier är kritiska till Netport-projektet. Karlshamns kommun har under de tre år Netport existerat satsat 5,4 miljoner kronor i projektet och under de kommande två åren skjuter kommunen till ytterligare 1,7 miljoner kronor.