Personal på ABB evakueras

På grund av kriget har ABB valt att evakuera personal på olika platser i närheten av Irak.
Anställda vid ABB i Karlskrona som arbetar i Dubai i den södra delen av Persiska viken har inte evakuerats med anledning av kriget i Irak. Enligt ABB, ligger inte Dubai i riskzonen för angrepp från Irak. Däremot har samtlig ABB-personal i länderna runt Irak evakuerats och förts i säkerhet undan kriget. Det uppger Anders Sörman, informationsansvarig på ABB