Sällsynt fynd i Karlskrona

Ett marinhistoriskt fynd har gjorts i Karlskrona. Det är Fortifikationsverkets kulturhantverkargrupp som har hittat en torktrumma från 1780-talet under golvet i ett av husen på marinbasen.
Torktrumman, som användes för rengöring, torkning och förvaring av trossar, är förmodligen den enda i sitt slag. Det som, enligt Fortifikationsverket, gör trumman speciell är att den är så väl bevarad, samt att även miljön runt omkring är intakt.