Ytterligare ersättningskrav för buller

Nu ökar antalet fastighetsägare som kräver ersättning av försvaret för flygbullret från F 17.
Advokat Mikael Tuvesson har besökt Kallinge för att samla in material för en kommande process mot försvaret. -Det är fem fastighetsägare i Hasselstad intill flygflottiljen som kräver ersättning, säger han. Bullernivån på dessa fastigheter ligger över 90 dB. Mikael Tuvesson kommer inom några veckor att föra fram ersättningkraven. Han hoppas att försvaret ska acceptera en förlikningsförhandling och inte driva frågan till domstol.