Slaget om Torhamns udde avgjort

Efter flera decenniers kamp mellan ornitologer och Försvarets materielverk, FMV har nu fågelskådarna avgått med segern om Torhamns udde.
På Torhamns udde i östra Blekinge har förvaret ett skjutfält och FMV en skjutstation, men udden är också ett mycket populärt område för fågelskådare. I närmare 40 år har FMV provkjutit ammunition på Torhamns skjutfält och ett stort område har då fått stängas av som riskområde. Under den tiden har inte fågelskådare och allmänhet fått tillträde till området. Dom senaste åren har FMV inte utnyttjat skjutfältet i någon större omfattning, och nu har FMV lagt ner skjutstationen för gott och sagt upp avtalet med fortifikationsverket till den sista december. FMV har heller inga planer på att utnyttja skjutstationen under året. Hans Edenvall är fågelskådare och har i många år drivit kampen mot FMV och han är mycket nöjd med att FMV nu lägger ner sin verksamhet.